Siirry pääsisältöön

Hankkeesta julkaisuksi: Savonian julkaisusarja

Vinkkejä kuinka teet helposti hankkeestasi julkaisuja

Savonian oma julkaisusarja

Savonian julkaisusarjassa julkaistaan mm. hankkeiden loppuraportteja, erilaisia selvityksiä, oppikirjoja ja artikkelikokoelmia. On toivottavaa, että kaikki Savonian hankkeiden loppuraportit julkaistaan Savonian julkaisusarjassa.

Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan julkaisut löytyvät Theseus-julkaisuarkistosta Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjana. Theseukseen tallennuksella varmistetaan julkaisujen avoin saatavuus ja pysyvä säilytys.

Savonian julkaisusarjassa teksti, kuviot ja taulukot julkaistaan aina avoimesti, omat kuvat voi halutessaan lisensoida myös avoimiksi, muutoin niiden (ja samalla koko julkaisun) jatkokäyttö ei ole mahdollista. Tekijänoikeuslauseke näyttää tältä ja se tulee automaattisesti taittajalta.

Copyright © tekijät ja Savonia-ammattikorkeakoulu 
Teksti, kuviot ja taulukot CC BY-SA 4.0

Hankkeen loppuraportti Savonian julkaisusarjaan

Loppuraportissa yksinkertaisimmillaan kerrataan hankesuunnitelman tiedot ja kerrotaan, mitä hankkeen aikana on tapahtunut, ja mietitään, onko tavoite saavutettu ja kuinka se on hyödynnettävissä.

Seuraavaa listaa voit käyttää apuvälineenä hankkeen raportoinnissa:

1.Hankkeen tausta, lähtökohdat ja tavoitteet

 • miksi hanke käynnistettiin
 • aiheeseen liittyvät aikaisemmat selvitykset ja hankkeet
 • mihin suurempaan kokonaisuuteen hanke mahdollisesti liittyy
 • hankkeen yksilöidyt tavoitteet
 • hankeorganisaatio, tärkeimmät sidosryhmät, ajankohta, kesto, rahoitus

2.Hankkeen toiminnan kuvaus

 • hankkeen sisältö ja toimenpiteet tiivistetysti (mitä tehtiin, millä menetelmillä)
 • hankkeen yhteistyötahot ja -rakenteet

3.Tavoitteiden toteutumisen  ja toteutuksen arviointi

 • saavutetut tulokset
 • tulokset vs. asetetut tavoitteet
 • missä onnistuttiin, missä epäonnistuttiin, mitä kannattaa tehdä jatkossa toisin, mitä työmenetelmiä kannattaa kehittää
 • miten onnistuttiin tiedottamisessa

4.Jatkotoimet ja ehdotukset

 • kuka vastaa uudesta toiminnasta ja tulosten hyödyntämisestä projektin jälkeen
 • esitetäänkö hankkeen tulosten pohjalta joitain muutostoimia vakiintuneeseen toimintaan
 • syntyikö hankkeessa uusia hankeideoita

Ohjeita ulkoasun muokkaukseen

​Kuvat

Hankkeen rahoittaja voi asettaa ehtoja myös loppuraportin ulkoasulle. Rahoittajasta riippuu kuinka yksityiskohtaisia vaatimukset ovat. Vaatimuksiin voi sisältyä mm. rahoittajan tietojen ja logojen esittäminen ennaltamäärätyllä tavalla.

Julkaisu voi sisältää myös muita kuvia, mutta niiden laadun tulee olla mahdollisimman hyvä. Aina kannattaa käyttää alkuperäisiä kuvia, mikäli mahdollista. Merkitse aina julkaisuun kuvan kaikki tekijät vaikka kuva olisi omasi. Jos käytät muiden ottamia kuvia, kannattaa varmistaa lupa käyttöön ensin. Kuvapankit, joiden kuvia saa käyttää vapaasti, ovat suositeltavia kuvituskuviksi.  Mikäli erikseen ei ole kielletty käyttämästä toisen ottamaa kuvaa, joka tukee hyvin painavalla tavalla julkaisun sisältöä, voit käyttää kuvaa sitaattioikeuden nimissä. 

Huomaathan, että vaikka lisensoit julkaisun avoimeksi, kuvat täytyy vielä lisensoida erikseen. Yksikin avoimeksi lisensoimaton kuva vesittää muuten avoimen julkaisun jatkokäytön. 

Viitteet ja lähdeluettelo

Lähdeviitteiden merkitsemisessä ja lähdeluettelon laatimisessa tärkeintä on selkeys ja yhdenmukaisuus. Lähteiden merkitsemistapoja on useita.   Monilla lehdillä on omat viittaustyylinsä, joista löydät yleensä tietoa lehden omilta sivuilta. Varsinkin ulkomaisten tieteellisten lehtien viittaustyylejä löytyy myös viitteiden hallintaohjelmista, ja niiden avulla artikkeli on helppoa muuttaa vaadittuun viittaustyyliin. Viitteiden hallintaohjelmia löytyy myös ilmaiseksi verkosta (esim. EndNote, Mendeley jne.). Savoniaan ei ole hankittu viittausohjelmia erikseen.

Kun loppuraportti on valmis

 1. Tarkista loppuraportin kieliasu, viittaukset ja lähdeluettelo. Varmista julkaisuoikeudet kirjoittajilta ja kuvittajilta. Muista nimetä kuvien tekijänoikeustiedot ja päätä, lisensoitko ne avoimiksi.
   
 2. Kysy kirjastosta loppuraportillesi ISBN-numero ja julkaisusarjan numero Savonian julkaisusarjan täytettävällä lomakkkeella.

 3. Saat pian lomakkeen takaisin kirjaston täydentämänä, ja voit lähettää sen ja loppuraportin tekstin ja kuvat taittajalle sähköpostilla: tapio.aalto@gmail.com 
   
 4. Jos taittoa varten tarvitaan lisätietoja, Tapio ottaa sinuun yhteyttä.
   
 5. Kun saat valmiin julkaisun taitosta, lähetä se osoitteeseen julkaisut@savonia.fi. Kirjasto tallentaa julkaisun osaksi Savonian julkaisusarjaa ja raportoi tiedot edelleen OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. 
   
 6. Voit ihailla valmista julkaisua Savonian julkaisusarjassa Theseuksessa sekä Tiede ja tutkimus.fi -palvelussa. Viestintä myös somettaa valmiista julkaisusta sopiviksi katsomiissaan kanavissa.
Saavutettavuusseloste