Siirry pääsisältöön

Hankkeesta julkaisuksi: Hankkeesta julkaisuksi

Vinkkejä kuinka teet helposti hankkeestasi julkaisuja

Hankkeesta on helppoa tehdä julkaisu

Jokaisesta hankkeesta tehdään loppuraportti ja monista väliraporttejakin. Pienillä muutoksilla hankkeen raporteista voi tehdä monenlaisia julkaisuja erilaisiin julkaisukanaviin. Tämä pieni opas tarjoaa vinkkejä julkaisujen tekoon.

Avoin julkaiseminen on tärkeää

Savonia on julkaisupolitiikkansa mukaisesti sitoutunut julkaisemaan avoimesti aina kun se on mahdollista. Hankkeista julkaiseminen on aina avointa mikäli yhteistyötahot sen vain sallivat. Julkaisemalla avoimesti lisäät oman työsi ja organisaatiosi vaikuttavuutta. Julkaisemalla useissa erilaisissa julkaisukanavissa tavoitat laajemman yleisön ja lisäät vaikuttavuutta entisestään. Julkaisemalla avoimesti kerrytät myös organisaatiollesi julkaisupisteitä ja rahoitusta. 

Tällä sivulla on yleisiä vinkkejä. Katso tarkemmin eri julkaisuvaihtoehtoja valikosta yläpuolelta.

Julkaisukanavan valinta

Julkaisukanavan valinta riippuu siitä, millainen yleisö halutaan tavoittaa. Onko tarkoitus kertoa jotain omalle ammattiyhteisölle vai suurelle yleisölle? Halutaanko julkaista paikallisesti, kansallisesti vai kansainvälisesti? Täyttääkö julkaisu tieteellisen julkaisun kriteerit?  Saman asian voi esittää eri ryhmille eri tavoin vastaanottajan huomioiden, jolloin yhdestä aiheesta saa monta erillistä julkaisua eri kanaviin.

Savonian julkaisusarjassa voi julkaista, mikäli kriteerit täyttyvät. Varsinkin loppuraportille julkaisusarja on hyvä julkaisukanava.

Savonian Sanomat on sidosryhmille suunnattu lehti, jossa esitellään Savonian toimintaa. Tarjoa juttua hankkeestasi lehteen!

Julkaiseminen tieteellisessä vertaisarvioidussa lehdessä vaatii enemmän panostusta, mutta tuottaa toki meriiittiä kirjoittajalleen. Savonia kannustaa avoimeen julkaisemiseen. Savonialla on Science Direct-, Emerald- ja Sage-tietokannoista lisenssisopimukset, jotka oikeuttavat myös avoimeen julkaisemiseen ilman julkaisumaksua. Käytössä on vuosittain yhteinen kiintiö muiden korkeakoulukirjastojen kanssa. Kysy mahdollisuuksista lisää kirjastosta.

Blogikirjoitus on helpoin ja nopein tapa julkaista. Blogissa voi myös kertoa hankkeen käynnistymisestä tai hankkeen etenemisestä. Kirjoitustyyli on vapaampi ja kirjoituskieli on yleensä suomi. Savoniassa blogeja kutsutaan Savonian artikkeleiksi ja niiden kirjoittaminen on helppoa ensikertalaisellekin.

Ammatillisten julkaisujen kautta tavoitat juuri oman alasi yleisön ja sanomalehtien kautta laajemman. Samaa tekstiä voi käyttää kumpaankiin julkaisukanavaan, kunhan muokkaa sen ensin kohdeyleisölle sopivaksi.

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteisessä avoimessa verkkolehdessä AMK-lehti /UAS Journal viestitään amkeissa tapahtuvasta TKI-toiminnasta ja yritysyhteistyöstä niin ammattikorkeakoulujen toimijoille kuin työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille.

Esimerkkijulkaisuja

Loppuraportti, julkaistu Savonian julkaisusarjassa 

Savonian Sanomissa juttu käynnistyneestä hankkeesta, sivut 6 - 7 

Savonia-artikkeli

CC-lisenssi

Savoniassa julkaistaan avoimesti. Avoimuuden astetta voi säädellä - sallitko esimerkiksi, että julkaisuasi voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin vai haluatko, että sitä jaetaan eteenpäin aina samassa muodossa. Variaatioita on useita.

Julkaisujen avaamisessa suositellaan käytettäväksi Creative Commons -lisenssejä, joiden avulla voit itse määritellä julkaisusi käyttöoikeuksia. Lain ja tutkimusetiikan lisäksi on tärkeää huomioida rahoittajien ja tutkimusorganisaation ohjeistukset tai vaatimukset ja julkaista sisältöä, joka täyttää vaatimukset.

Jos julkaisusi ei ole avoin...

... tulee rinnakkaistallennuksen olla mahdollista. 

Julkaisuoikeuksista sovittaessa ​on aiheellista sopia myös siitä, millä taholla on ensisijainen julkaisuoikeus tai miten julkaisuoikeudet jakautuvat osapuolten kesken esim. tutkimusdatan eri osien osalta tai ajallisesti.

Julkaisujen markkinointi

Savonian viestintäpalvelut jakaa Savonian julkaisukanavissa julkaistut sisällöt harkintansa tai toiveiden mukaisesti myös muissa julkaisukanavissa, ml. somessa. Muita markkinointivinkkejä voi kysyä suoraan viestinnästä: viestintapalvelut@savonia.fi

Savonian oma Hankeviestinnän käsikirja on myös erinomainen opas hankkeen kokonaisviestinnän hallintaan.

Julkaisutoiminnan tukena

Kaikissa julkaisuihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: julkaisut@savonia.fi

Kirjaston ja viestinnän julkaisuista vastaavat henkilöt auttavat sinua mielellään käytännön asioissa.

Tavoitat meidät myös puhelimella:

Anne Heikkinen, viestintäpäällikkö 044 785 5008

Anu Räty-Härkönen, informaatikko  044 785 6468

Klaudia Käkelä, viestintäasiantuntija 044 785 6374

Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö 044 785 5080

Saavutettavuusseloste