Siirry pääsisältöön

Tiedonhaun perusteet: Tiedonlähteet

Tiedon lajeista

Tietoa etsiessäsi joudut tapauskohtaisesti miettimään, millainen tieto vastaa tarpeitasi. Opiskeluissasi tarvitset todennäköisesti erilaista tietoa kuin vapaa-ajallasi. Erityyppinen tieto voidaan jaotella esimerkiksi seuraavasti:

  1. Tieteellinen tieto (esim. tieteellisen lehden artikkeli tai katsaus, kirja korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa, tieteellinen kokoomateos, opinnäyte, tieteellinen asiantuntija)
  2. Ammatillinen tieto (esim. artikkeli ammattilehdessä, kirja amk:n julkaisusarjassa, opinnäyte, käsikirja, alan asiantuntija, oma asiantuntijuus)
  3. Virallistieto (esim. lait ja säädökset; tilastot; standardit, patentit, toimialaraportit; viranomaisten selvitykset ja tiedotteet)
  4. Yleistieto (esim. sanoma- ja aikakauslehdet, kaunokirjat, tv- ja radio-ohjelmat)

Huom! Tieteellisen ja ammatillisen tiedon raja on häilyvä. Myös korkeatasoisissa ammatillilissa lehdissä on artikkeleita, jotka pohjautuvat tieteellisiin tutkimuksiin. Ammatillisten lähteiden kirjo on laaja, joten punnitse lähteen luotettavuus ja käyttökelpoisuus huolella.

Tiedonlähteet ja tietokannat

Kirjasto hankkii savonialaisten käyttöön laadukasta tietoa kirjoina, lehtinä, viitetietokantoina, kokotekstitietokantoina jne. Hyviä tiedonhaun aloituspaikkoja ovat alakohtaiset tiedonhakuoppaat, joihin on koottu eri alojen tärkeimmät tiedonlähteet.

Savonia-Finnasta löydät kaikki Savonian kirjaston verkkoaineistot. Tiedonhakuoppaiden ja Savonia-Finnan linkkien kautta voit käyttää kirjaston ostamia aineistoja etäkäyttönä amk:n verkon ulkopuolelta. Voit täydentää hakujasi esim. Google-hauilla, mutta kiinnitä silloin erityistä huomiota hakutulostesi luotettavuuteen ja laatuun.

Hakukoneilla on rajoituksensa

Internetin hakukoneiden, kuten Googlen, käytössä on haasteensa. Et saa hakutuloksiisi mukaan esimerkiksi lisenssoituja aineistoja, joihin pääset käsiksi vain amk:n verkkotunnuksilla. Hakutulosten kirjavasta joukosta on myös työlästä valita laadukasta, käyttökelpoista materiaalia.

Saavutettavuusseloste