Siirry pääsisältöön

Tiedonhaun perusteet: Aiheesta hakusanoiksi

Aiheen määrittely

Tiedonhakuja aloittaessasi aiheesi on ehkä vasta muotoutumassa. Voit rajata aihettasi ja selventää näkökulmaasi esittämällä itsellesi muutaman kysymyksen, esimerkiksi:

  • Mistä aiheesta tarvitsen tietoa?
  • Mihin tarkoitukseen tarvitsen tietoa? Tarvitsenko tieteellistä vai ammatillista tietoa, faktoja vai jotain muuta?
  • Paljonko aikaa ja resursseja on käytössäni?
  • Mistä näkökulmasta lähestyn aihettani? Mitä aiheeseeni kuuluu, mitä ei? Mikä on keskeistä?
  • Minkä ikäistä tietoa etsin?

Kun olet hahmottanut aihettasi, on aika miettiä sitä kuvaavia käsitteitä, termejä ja sanoja. Mieti myös vaihtoehtoisia hakusanoja (synonyymit, lyhenteet) ja etenkin kansainvälisiä hakuja varten englanninkielisiä sanoja.

Suunnittelun avuksi

Aihettasi kuvaavien käsitteiden pohtimisessa ja niiden suhteiden hahmottamisessa oiva apu on miellekartta, käsitekartta, kalanruoto tms., jota voit täydentää tiedonhaun edetessä.

Asiasanastoja

Etsi hakusanoja myös asiasanastoista, jotka ovat hyviä tiedonhaun apuvälineitä. Asiasanoilla on kuvailtu esimerkiksi kirjan tai lehtiartikkelin keskeinen sisältö.

Asiasanastot vaihtelevat tietokannoittain. Tarkista siis kunkin tietokannan käyttämä sanasto!

Asiasanojen valitsemiseen apunasi on Finto AI. Se ehdottaa käsitteitä sille syötetylle tekstille:

Sanakirjoja

Asisanat Savonia-Finnassa

Kuvassa on esimerkki Tutki ja kehitä -kirjan asiasanoituksesta Savonia-Finnassa.

Saavutettavuusseloste