Siirry pääsisältöön

Tiedonhaun perusteet: Tiedonhaku

Hakusanojen yhdistäminen

Voit yhdistellä hakusanoja hakulauseiksi tietokannoissa Boolen operaattoreilla JA, TAI, EI (AND, OR ja NOT).

Boolen operaattoreiden toiminta
 

lapset AND liikunta

JA/AND tarkentaa hakua yhdistämällä useamman sanan hakutulokseen. Kaikkien hakusanojen on löydyttävä tuloksesta.

lapset OR nuoret

TAI/OR laajentaa hakua. Riittää, että jokin hakusanoista löytyy tuloksesta. Operaattoria kannattaa hyödyntää esimerkiksi käytettäessä synonyymejä.

liikunta NOT kilpaurheilu

EI/NOT supistaa hakua sulkemalla tietyn sanan pois tuloksesta. NOT-operaattorin käytössä kannattaa olla varovainen, sillä se saattaa poistaa käyttökelpoistakin aineistoa hakutuloksesta.

Esimerkiksi haettaessa tietoa lasten tai nuorten liikkumisesta voisi hakulauseke kuulua
(lapset OR nuoret) AND liikunta

Voit lisätä samaan hakuun lisää synonyymejä ja rinnakkaistermejä kattavan hakutuloksen saamiseksi:
(lapset OR leikki-ikäiset OR kouluikäiset OR nuoret OR teini-ikäiset) AND (liikunta OR urheilu)

Tiedon hakeminen eri tietokannoista on useimmiten hyvin samantapaista - hakutermien yhdistämistä boolen operaattoreita hyödyntäen. Se, kuinka haku kirjoitetaan hakuohjelmaan, vaihtelee tietokannoittain. Hyvän hakutuloksen varmistamiseksi kannattaa tutustua yksittäisten tietokantojen ohjeisiin.

Boolen operaattorit (NC State University Libraries)

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States license https://www.lib.ncsu.edu/videos/boolean-operators-searching

Fraasit hakusanoina

Tietokoneelle on aina kerrottava, mitkä sanat kuuluvat yhteen ja missä järjestyksessä. Selvitä siis, miten käyttämäsi tietokanta käsittelee peräkkäiset hakusanat ja fraasit

Esimerkki: Mobile games on hyvä hakutermi, jos olet kiinnostunut mobiilipeleistä. Hakutulokseesi voi kuitenkin tulla asiaan kuulumattomia osumia, jos tietokanta ei hae sanoja fraasina, vaan esim. kaikki viitteet, jotka sisältävät sanat mobile ja games niiden keskinäisestä sijainnista riippumatta. Tuloksena voi olla vaikkapa urheilutapahtuman mobiilia tulospalvelua käsittelevää aineistoa.

Muita fraaseja ovat esimerkiksi "jatkuva oppiminen", "terveyden edistäminen" tai "varhainen tuki".

Esimerkki fraasihausta:

mobile games lainausmerkeissä Savonia-Finnassa.

Hakusanan katkaisu laajentaa hakua

Hakusana kannattaa usein katkaista kohdasta, jossa se alkaa taipua. Näin hakutulokseen saadaan mukaan sanojen eri taivutusmuodot ja yhdyssanat.

Katkaisumerkki vaihtelee, joten se on syytä aina tarkistaa käytetystä tietokannasta. Yleisimpiä katkaisumerkkejä ovat ?, *, $. Merkki liitetään tavallisesti sanan perään, mutta joskus myös sen eteen.

Esimerkkejä:
vammai*       vammaisuus, vammaiset, vammaisuuden, vammaisjärjestöt jne.
*tutkimus*     arviointitutkimus, elokuvatutkimus, tutkimus, tutkimusetiikka, tutkimusmenetelmät jne.

Savonia-Finnassa suomenkielisissä hauissa katkaisumerkkejä ei käytetä, sillä Finna huomioi automaattisesti hakusanojen taivutuksista johtuvat sanapäätteet. Sanan katkaisu antaa virheellisen hakutuloksen.

Merkkien korvaaminen

Katkaisun lisäksi voit myös korvata yksittäisen tai useamman merkin hakusanastasi (jokerimerkki), jolloin saat useamman muodon sanasta mukaan hakuusi. Merkki voi olla esim. %, ? tai #.

Tarkista aina tietokannan hakuohjeista, mikä on oikea korvaustapa!

Esimerkiksi Savonia-Finnassa:
colo*r > color, colour                (* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä)
wom?n > woman, women        (? korvaa yhden merkin hakutermistä)

Haun rajaus ja kohdistaminen tarkentaa ja pienentää hakutulosta

Tietokannoissa on mahdollista rajata hakua eri tavoin esimerkiksi

  • julkaisuajan,
  • kielen,
  • aineistotyypin tai
  • ilmiasun mukaan.

Useimmissa tutkimustietokannoissa haun voi kohdistaa eri hakukenttiin kuten

  • tekijään,
  • nimekkeeseen tai
  • asiasanoihin.

Tekoäly tiedonhaun apuna

Erilaiset tekoälyä hyödyntävät erillissovellukset voivat kriittisesti käytettynä auttaa tiedonhaussa esimerkiksi opinnäytetyön ideoimisvaiheessa, tutkimuskysymysten laatimisessa jne. Perinteistä tiedonhakua nämä eivät kuitenkaan toistaiseksi pysty korvaamaan. Tekoälysovelluksia on paljon ja muutokset ovat nopeita. Voit tutustua tarjontaan seuraavien oppaiden kautta:

Muista tutustua myös Savonian linjaukseen tekoälyn hyödyntämisestä.

Saavutettavuusseloste