Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisutiedonkeruuohje: Julkaisutiedonkeruu Savoniassa

Julkaisutiedonkeruu tuottaa noin 2% ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoituksesta. Julkaisurahapotti on yhteinen kaikille ammattikorkeakouluille, joten julkaisujen määrällä on merkitystä.

Julkaisujen avulla ammattikorkeakoulujen asiantuntijat eri aloilta voivat kertoa työstään ja sen tuloksista ja lisätä siten ammatillista vaikuttavuuttaan erilaisissa julkaisukanavissa tavoittaen erilaisia yleisöjä.

Ajankohtaista

Kirjasto vie julkaisutiedonkeruuseen automaattisesti kaikki Savonian henkilökunnan julkaisut, jotka on tallennettu Savonian kotisivuille Ihmisiä, ilmiöitä ja innovaatioita-otsikon alle ja joissa on julkaisut-tägi.  Myös Savonian julkaisusarjan julkaisut viedään automaattisesti julkaisutiedonkeruuseen. Muut julkaisut kirjoittajan tulee tallentaa itse Justukseen. Tallennukset näkyvät Tiede ja tutkimus.fi -portaalissa. Tallennusapua voi kysyä osoitteesta: julkaisut@savonia.fi

Julkaisutietojen tallentaminen Savoniassa

Savonian henkilökuntaan kuuluvan tulee tallentaa julkaisunsa mahdollisimman pian ja viimeistään julkaisuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalveluun (poikkeuksena erillisellä lomakkeella ilmoitettavat H- ja I-tyypin julkaisut).

Kirjasto vie julkaisutiedonkeruuseen automaattisesti kaikki Savonian henkilökunnan julkaisut, jotka on tallennettu Savonian kotisivuille Ihmisiä, ilmiöitä ja innovaatioita-otsikon alle ja joissa on julkaisut-tägi. Myös Savonian julkaisusarjan julkaisut viedään automaattisesti julkaisutiedonkeruuseen. Muut julkaisut kirjoittajan tulee tallentaa itse Justukseen. Kirjasto tarkistaa kaikki Justukseen tehdyt tallennukset ja sen jälkeen ne näkyvät Tiede ja tutkimus.fi -portaalissa. Tallennusapua voi kysyä osoitteesta: julkaisut@savonia.fi 

Rinnakkaistallentaminen

Savonian julkaisupolitiikan mukaisesti Savonian julkaisujen tulee olla aina avoimia. Rinnakkaistallentaminen koskee niitä Savonian henkilökunnan julkaisuja, jotka eivät ole muutoin avoimesti saatavilla. Rinnakkaistallentaminen on suotavaa myös jos on epäilys, ettei julkaisu tule säilymään alkuperäisessä avoimessa julkaisupaikassaan.

Julkaisut rinnakkaistallennetaan Justus-palvelun kautta, josta ne tallentuvat automaattisesti Theseus-julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallentaminen koskee tieteellisissä aikakauslehdissä, ammattilehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita julkaisutyyppiluokissa A – D. Rinnakkaistallennukseen on aina oltava lupa niin kustantajalta kuin muilta kirjoittajiltakin.

Avoimet, myös rinnakkaistallennetut, julkaisut tuottavat rahoitusta lisäkertoimella jos ne on julkaistu heti avoimina täysin avoimessa julkaisukanavassa. Viivästetyssä, ns. embargollisessa julkaisussa  lisäkerrointa ei tule.

Toimi näin:

  • Pyydä rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää. Artikkelin rinnakkaistallentaminen ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuksiin, jotka pysyvät kirjoittajilla.
  • Varmista oikeudet kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston verkkotallentamiseen.
  • Tallenna Justukseen pyydetyt julkaisutiedot ja artikkelin viimeisin versio. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkelien  kohdalla tämä tarkoittaa korjattua ja kustantajan hyväksymää ns. final draft -versiota (post print/final draft/accepted article/author's accepted manuscript), jossa artikkelin ulkoasu ei ole vielä kustantajan muokkaama.

Kirjasto huolehtii lopuksi kustantajaluvan tarkastamisesta ja/tai hankkimisesta. Suurin osa kustantajista sallii julkaisun rinnakkaistallentamisen organisaation julkaisuarkistoon.

Kustantajien tekijänoikeuspolitiikka

Kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Suurilla kustantajilla on omat Open Access -sivut: SpringerElsevierSageWileyTaylor & Francis. Suomalaisten kustantajien rinnakkaistallennusperiaatteet on koottu sivulle Kotimaiset kustantajat ja rinnakkaistallennus.

Yhteisjulkaisujen rinnakkaistallenuslupa

Yhteisjulkaisun tiedot tallennetaan Justukseen jokaisessa organisaatiossa. Näin jokainen osallistunut organisaatio saa julkaisusta julkaisupisteitä.

Savonian julkaisusarjassa tai Savonian  Ihmisiä, ilmiöitä ja innovaatioita-sivulla ilmestyneiden yhteisjulkaisujen rinnakkaistallentaminen on sallittua kustantajan versiona ilman embargo-aikaa.

Tallennusohjeita

Julkaisun määritelmä

OKM:n ohjeistuksen mukaan julkaisun tulee liittyä kirjoittajan tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Savoniassa ja sisältää tieteellistä, ammatillista tai taiteellista sisältöä. Pelkästään markkinointiviestintään tai harrastus-, järjestö- tai liiketoimintaan liittyviä tekstejä ei raportoida.

Julkaisulla on oltava ulkopuolinen tekijästä riippumaton julkaisija eli julkaisemisesta on päättänyt joku muu kuin kirjoittaja itse. Esim. omakustanteet tai omien kotisivujen tekstit eivät täytä OKM:n kriteereitä.

Savonia kannustaa avoimeen julkaisemiseen. Jos se ei ole mahdollista, tulee julkaisu aina rinnakkaistallentaa.

​Pääjulkaisutyypit 

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan, ei opiskelijoiden)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Tarkka julkaisutyyppilista selityksineen

Ohjeita

Usein kysyttyä

Jos kirjoitan samassa työpaikassa työskentelevän kollegan kanssa yhdessä julkaisun, saammeko kumpikin julkaisupisteen?
Ette. Julkaisupiste on julkaisukohtainen, joten yhdestä julkaisusta saa vain yhden julkaisupisteen. 

Jos teen julkaisun toisessa organisaatiossa työskentelevän kollegan kanssa, saammeko kumpikin julkaisupisteen?
Kyllä.  Julkaisupiste on myös organisaatiokohtainen, joten yhdestä yhteisjulkaisusta kumpikin organisaatio saa yhden julkaisupisteen. 

Kuinka paljon yksi julkaisupiste on rahassa?

Ammattikorkeakouluissa  jokainen julkaisu tuottaa yhtä paljon rahaa. Yliopistoissa julkaisut ovat julkaisutyypin mukaan rahallisesti eriarvoisia. Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta 2% tulee julkaisuista ja potin jakautuminen riippuu myös muiden ammattikorkeakoulujen julkaisujen määrästä. Käytännössä summa on ollut noin 1600 € / julkaisupiste.

Lisätietoa

Lisätietoa ja apua  julkaisut@savonia.fi tai Anu Räty-Härkönen ​anu.raty-harkonen@savonia.fi puh. 044 785 6468