Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Luonnonvara-ala: Artikkelit ja tietokannat

Julkaisufoorumi

Tieteellisen lehden tasoluokan voi tarkistaa Julkaisufoorumista.

Mikä on tieteellinen artikkeli?

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä (scholarly journals). Useissa tieteellisissä lehdissä laadun takeena käytetään vertaisarviointia (peer review), jossa saman alan asiantuntijat arvioivat käsikirjoituksen ja päättävät sen julkaisukelpoisuudesta. Tietokannassa voi olla mahdollisuus rajata haku tieteellisiin tai vertaisarvioituihin lehtiin.

Tieteellisen artikkelin rakenne on yleensä aina sama:

  • johdanto (mihin kysymykseen tutkimuksella haetaan vastausta)
  • aineisto ja menetelmät (miten asiaa tutkittiin)
  • tulokset (mitä tutkimuksessa löytyi) ja
  • pohdinta (mitä löydökset tarkoittavat).

Lisätietoa tieteellisistä artikkeleista:

Kotimaiset tietokannat

Kansainvälisten artikkelien yhteishaku - Savonia-Finna

Artikkelin paikantaminen

Vinkkejä e-aineiston paikannukseen

Jos aineisto ei ole saatavana kokotekstinä, silmäile näkyykö viitteissäsi kuvake SFXSFX links tai . Linkkiä klikkaamalla pääset tarkistamaan, onko aineisto saatavana toisesta tietokannasta sähköisenä tai Google Scholarin kautta vapaasti Internetistä. Voit myös tarkistaa, löytyykö se painettuna Savoniasta tai jostain muusta kirjastosta. Saat lisätietoa vaihtoehtoisista väylistä artikkeleihin FinELibin-sivuilta:

Mikäli aineisto ei löydy tällä tavoin, tarkista sen saatavuus e-muodossa esimerkiksi toisessa korkeakoulukirjastossa (kopiointi, lukeminen tai tallentaminen ao. kirjastossa paikan päällä). Muista myös kaukopalvelu.

Elektronisen aineiston käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Elektroninen aineisto on käytettävissä Savonia-amk:n verkossa tai etäkäyttönä. Etäkäyttö on mahdollista amk:n opiskelijoille ja henkilökunnalle amk:n verkkotunnuksilla. Kirjautumista vaativat aineistot pyytävät tunnuksia automaattisesti.

Google Scholar

Google Scholar Search

Tehdessäsi hakuja Savonian verkon ulkopuolella sinulta kysytään amk:n verkkotunnukset. Näin hakutuloksiisi tulevat linkit myös amk:n lisensoituihin aineistoihin.