Siirry pääsisältöön

Tiedonhaun perusteet: Hakutulosten arviointi

Liikaa tai liian vähän viitteitä?

Liian vähän hakutuloksia

 • Käytä yleisempiä hakusanoja.
 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Tulevatko hakuun myös sanan taivutusmuodot?
 • Vaihda asiasanahausta sanahakuun.
 • Lisää rinnakkaisia hakusanoja ja synonyymeja OR-operaattorilla.
 • Poista AND- ja NOT-operaattorit.
 • Onko hakusanat yhdistetty loogisesti?
 • Poista rajaukset.
 • Onko tietokanta aiheeseesi sopiva?
 • Tarkista hakusanojen kirjoitusasu ja korjaa kirjoitusvirheet.

Liikaa hakutuloksia

 • Käytä tarkempia hakusanoja.
 • Tarkista monimerkitykselliset ilmaisut ja lyhenteet.
 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Hakusanan liian aikainen katkaisu voi tuoda ylimääräisiä viitteitä.
 • Poista rinnakkaisia hakusanoja (OR-operaattorit).
 • Lisää AND- ja NOT-operaattoreita
 • Käytä fraasihakua.
 • Vaihda sanahaku asiasanahakuun.
 • Rajaa hakua: kieli, maa, aika, aineistolaji, kokoelma jne.

Hakutulos on aiheen vierestä

 • Mieti tarkoin, mistä aiheesta haet tietoa ja mitkä sanat kuvaavat aihettasi parhaiten. Onko vaihdettava hakusanoja?
 • Tarkenna näkökulmaasi aiheeseen ja muokkaa hakua sen perusteella.
 • Onko tietokannassa aiheeseesi liittyvää aineistoa?

                                             

Julkaisujen arviointi, lähdekritiikki

Kaikkea tietoa on syytä arvioida ennen kuin sitä käyttää lähteenä.

 • Luotettavuus - onko sisältö arvioitua tai toimitettua, millaisia lähteitä on käytetty, onko viiteet merkitty oikein?
 • Asiantuntemus - onko kirjoittaja alansa asiantuntija, toimiiko hän arvostetussa organisaatiossa, ovatko julkaisija ja kustantaja tunnettuja?
 • Puolueettomuus ja kattavuus - onko sisältö puolueetonta vai yrittääkö kirjoittaja vaikuttaa lukijan mielipiteisiin, onko sisältö tasapuolista ja objektiivista, kattaako sisältö aiheen laajasti vai onko jotakin jätetty sanomatta tahallisesti tai tahattomasti?
 • Ajantasaisuus - onko julkaisu ajankohtainen?

Verkossa on tasokkaita ja luotettavia avoimia julkaisukanavia, mutta myös saalistajajulkaisuja, jotka rahastavat kirjoittajamaksuilla eivätkä ne täytä hyvän tieteellisen julkaisun kriteereitä. Nämä ns. predator-julkaisut hakevat usein julkaisijoita sähköpostikutsuilla ja ovat kiinnostuneita vain julkaisumaksusta. Verkosta löytyy mm. Beall'sn lista, johon kerätään predator-julkaisijoiden tietoja. 

Lähteen asiantuntijuuden arviointi

Onko lähde esimerkiksi tieteellinen asiantuntija, ammatillinen asiantuntija vai kokemusasiantuntija?
Maria Lassila-Merisalo / Hämeen ammattikorkeakoulu 2016.
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Julkaisufoorumi

Tieteellisen lehden tasoluokan voi tarkistaa Julkaisufoorumin JUFO-portaalista.

Mikä on tieteellinen artikkeli?

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tieteellisissä lehdissä (scholarly journals). Näissä käytetään usein laadun takeena vertaisarviontia (peer review, referee), jossa saman alan asiantuntijat arvioivat käsikirjoituksen ja päättävät sen julkaisukelpoisuudesta. Tietokannassa voi olla mahdollisuus rajata haku tieteellisiin tai vertaisarvioituihin lehtiin.

Tieteellisen artikkelin rakenne on yleensä aina sama:

 • johdanto (mihin kysymykseen tutkimuksella haetaan vastausta)
 • aineisto ja menetelmät (miten asiaa tutkittiin)
 • tulokset (mitä tutkimuksessa löytyi) ja
 • pohdinta (mitä löydökset tarkoittavat).

Lisätietoa tieteellisistä artikkeleista:

Tiedonlähteiden käyttö ja tekijänoikeudet

Kirjoittaessasi esimerkiksi opinnäytetyötäsi arvioit tietoa ja tiedonlähteitä kriittisesti aiempaan tietopohjaasi peilaten. Käytät löytämiäsi tiedonlähteitä joko vahvistamaan esittämiäsi väitteitä tai tuomaan esille näkemyksiä, joihin suhtaudut kriittisesti. Molemmissa tapauksissa tekstissäsi on aina viitattava käytettyihin lähteisiin.

Saavutettavuusseloste